ผู้ว่าฯพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข #จุดบริการฉีดวัคซีนโควิด19 #เครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยาจังหวัดพะเยา #ฉีดวัคซีนโควิด19เข็มหนึ่งในกลุ่มผู้สูงอายุ60ปี #และกลุ่มเสี่ยง7โรคเรื้อรัง #ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา โดยมี นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัดพะเยาและคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ สำหรับจุดให้บริการวัคซีนโควิด19 ของเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยาในวันนี้  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา นางปภากร อมรวัฒน์ เข้ารับการฉีดวัคซีนในครั้งนี้ด้วย ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด19 ของกระทรวงสาธารณสุข ได้กระจายวัคซีนโควิด19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ สำหรับจังหวัดพะเยาได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวค จำนวน 9,720 ราย และวัคซีนแอสตร้าเซนเนกา จำนวน 7,500 ราย ซึ่งวัคซีนที่ได้รับการจัดสรรมาทั้งหมดนี้ โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดพะเยาจะดำเนินการฉีดให้กับกลุ่มประชาชนที่ลงทะเบียนล่วงหน้า และได้รับการนัดหมายจากโรงพยาบาลที่ลงทะเบียนฉีดไว้ ขณะนี้จังหวัดพะเยามียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 11 มิถุนายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 17,709ราย คิดเป็นร้อยละ 10.52 ของประชากรกลุ่มเป้าหมาย ยอดการลงทะเบียนจองวัคซีนขณะนี้ มีจำนวนทั้งสิ้น 116,182คน ทั้งนี้จังหวัดพะเยา ได้เปิดเว็บไซต์ลงทะเบียนจองคิวรับวัคซีนโควิด 19 และตรวจสอบวันนัดฉีดวัคซีนผ่านเว็บไซต์ http://www.xn--b3c4anq3edl4i.com/  จึงขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านในจังหวัดพะเยาที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปลงทะเบียนจองคิววัคซีนผ่านเว็ปไซต์นี้ได้อย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา