จิตอาสา พัฒนาศูนย์เด็กเล็ก

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติสันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อมประชาชนจิตอาสาตำบลบ้านต๋อมร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านร่องไผ่ ตำบลบ้านต๋อมอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา