เทศบาล ต.บ้านสางจัดโครงการพัฒนากลุ่มสตรี”การปักด้นผ้าไทย” ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

  เทศบาล ต.บ้านสาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีหลักสูตร “การปักด้นผ้าไทย”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ อาคารกว๊านพะเยาบ้านสันเวียงใหม่ ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา

เทศบาลตำบลบ้านสาง จัดโครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีตำบลบ้านสาง  หลักสูตร “การปักด้นผ้าไทย” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2564 โดยมีนายทรงธิศักดิ์  ทิพย์คำ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสาง เป็นประธานพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบ้านสาง 9 หมู่บ้าน เข้าร่วมโครงการ เพื่อสร้างอาชีพ และรายได้ ให้แก่กลุ่มพัฒนาสตรี ณ อาคารกว๊านพะเยาบ้านสันเวียงใหม่ ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา