จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก ผู้สูงอายุ 60 ปี และกลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา

โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ ในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้กับกลุ่มเป้าหมาย 2 กลุ่ม ได้แก่ 1.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปี และ 2.กลุ่มเสี่ยง 7 โรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมของวันที่ 8 และ 9 มิถุนายน 2564 จำนวนทั้งสิ้น 275 ราย ตามจุดบริการ 8 จุด หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด “ วัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนคือ วัคซีนที่เราได้รับเร็วที่สุด และไม่แนะนำให้รอหรือเลือกวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่ง ” รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา