เทศบาล ต.บ้านต๋อม ขุดลอกรางเหมืองน้ำ เตรียมฤดูการเพาะปลูกปี2564

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาล ต.บ้านต๋อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ขุดลอกรางเหมืองน้ำจากอ่างเก็บน้ำเเม่ต๋อม เตรียมฤดูการเพาะปลูกปี2564

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม และนายจำนงค์ สงวนใจ สมาชิกสภาเทศบาล พร้อมด้วยนายสมปราการ ศรีมันตะ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่3 และกลุ่มเกษตรกรผู้ใช้น้ำทำนาหมู่ที่3 ร่วมกันขุดลอกรางเหมือง จากอ่างเก็บน้ำเเม่ต๋อม เพื่อเตรียมฤดูการเพาะปลูกปี2564ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ทุกประการ


แชร์ข่าวพะเยา