โรงเรียนขนาดใหญ่มาตรการเข้มป้องกันโควิด 19 เปิดเทอมวันแรก

แชร์ข่าวพะเยา

      โรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในพื้นที่จังหวัดพะเยา เข้มป้องกันไวรัส โควิด-19 หลังเปิดเทอมวันแรกในวันนี้ โดยโรงเรียนพะเยาพิทยาคมมีมาตรการในเรื่องของการคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิ รวมทั้งการรับประทานอาหารให้มีการสลับเหลี่ยมเวลากันรับประทานเพื่อลดการแออัดและปฏิบัติตามการเว้นระยะห่างทางสังคม

      นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยนายมานะ พิริยะพัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ต้องเข้าติดตามดูการรับประทานอาหารของนักเรียนในช่วงเวลากลางวัน ที่มีการสลับให้นักเรียนทั้งมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายได้รับประทานอาหารสลับช่วงเวลากัน เพื่อลดการแออัดของโรงอาหารขนาดใหญ่ ที่โรงเรียนมีอยู่ซึ่งเป็นมาตรการอย่างหนึ่ง ของการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 หลังโรงเรียนเปิดเป็นวันแรกในวันนี้โดยในโรงเรียนพะเยาพิทยาคม ซึ่งถือเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดพะเยา มีนักเรียนกว่า 3000 คน ที่เดินทางมาโรงเรียนในวันนี้เป็นวันแรก ซึ่งทางโรงเรียนได้ มีมาตรการหลายอย่างในการปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มงวด ทั้งในเรื่องของการมีจุดคัดกรองของโรงเรียน การวัดอุณหภูมิตลอดจนถึงสถานที่ต่างๆและในเรื่องของการล้างมือทำความสะอาดตามจุดต่างๆ

      โดยนายมานะ พิริยะพัฒนา กล่าวว่า ในวันนี้เป็นวันเปิดเทอมวันแรก ซึ่งทางโรงเรียนได้มีมาตรการเข้มในเรื่องของการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 อย่างเข้มข้น ทั้งในเรื่องของการมีจุดคัดกรองตลอดจนถึงในเรื่องของการปฎิบัติตนในขณะอยู่ห้องเรียน รวมทั้งการรับประทานอาหารที่ขณะนี้ทางโรงเรียนได้มีห้องอาหารขนาดใหญ่เพื่อรองรับนักเรียนที่มีกว่า 3000 คน โดยการสลับกันเข้ารับประทานอาหารในระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายเพื่อลดความแออัดของนักเรียนที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ได้เข้ารับประทานอาหาร ซึ่งทางโรงเรียนได้มีการปรับปรุงเพื่อรองรับการเปิดเทอมใหม่แห่งนี้ และขอ ให้ผู้ปกครองมีความมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยที่ทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดให้ตามมาตรการของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อย่างเข้มข้น ซึ่งขณะนี้ทางโรงเรียนได้มีมาตรการหลากหลายเพื่อรองรับให้นักเรียนได้เกิดความปลอดภัยและไม่เป็นคัตเตอร์ในการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19

ขณะที่นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ได้เข้าตรวจติดตามโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ พบว่ามีมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 กันอย่างเข้มข้น ซึ่งคาดว่าจะทำให้เกิดความปลอดภัยอย่างสูงสุดในสถานศึกษาต่างๆ เนื่องจากมีการปฎิบัติตามมาตรการของ ศบค.พะเยา อย่างเคร่งครัด

     ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันนี้ไม่พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ โดยมีผู้ป่วยสะสมจำนวนรวม 100 ราย รักษาหายกลับบ้านจำนวน 92 ราย รักษาที่โรงพยาบาลในพื้นที่พะเยา จำนวน 7 ราย เสียชีวิต 1 ราย ขณะที่การฉีดวัคซีนป้องกันไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงมีการทยอยฉีดให้กับผู้สั่งจองและลงทะเบียนอย่างต่อเนื่อง


แชร์ข่าวพะเยา