เทศบาลต.บ้านต๋อม ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2564

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลต.บ้านต๋อม ประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2564ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันจันทร์ ที่ 14 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 น. นายศุภชาติ สันกว๊าน  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร เรียกประชุมพนักงานเทศบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2564 ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา