PEA พะเยา ซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้า จากพายุฝนตกหนัก

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยาซ่อมแซมระบบจำหน่ายไฟฟ้า จากพายุฝนตกหนัก ณ. บ้านปางปูเลาะ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันจันทร์ ที่ 14 มิ.ย.2564 เกิดพายุฝนตกหนัก ในพื้นที่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ แม่ใจ ฝนตกหนัก เกิดดินสไลด์ เป็นสาเหตุให้มีต้นไม้ใหญ่ หักล้มทับระบบจำหน่ายแรงสูงบริเวณ บ้านปางปูเลาะ ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ มีรายละเอียดโดยประมาณดังนี้.-

1.    เสา คอร  ขนาด  12 เมตร หัก จำนวน  2 ต้น

2.    สายแรงสูง ขาด  จำนวน  1 จุด

นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ แม่ใจประสานงาน แผนกก่อสร้าง แผนกปฎิบัติการและบำรุงรักษา เร่งดำเนินการซ่อมแซมระบบจำหน่าย พร้อมสามารถจ่ากระแสไฟฟ้าให้ประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบกว่า 80 ครัวเรือนในเวลาประมาณ 19.30 น.(บริการคืองานของเราPEA)


แชร์ข่าวพะเยา