สหกรณ์จ.พะเยา ร่วมประชุมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.)

แชร์ข่าวพะเยา

 สหกรณ์จ.พะเยา ร่วมประชุมโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชน ตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา 

ดูเรื่องนี้

    วันที่ 14 มิถุนายน 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายพิพัฒ สัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัดพะเยา) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานในการประชุม พร้อมด้วย นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาร่วมประชุม เพื่อ พิจารณาอนุญาตโครงการในพื้นที่การจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ป่าแม่ปืมและป่าแม่พุงในท้องที่ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่ จำนวน 18 โครงการ และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา 


แชร์ข่าวพะเยา