สหกรณ์ จ.พะเยาร่วมติดตาม ประชุมการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน

แชร์ข่าวพะเยา

สหกรณ์ จ.พะเยาร่วมติดตาม ประชุมคณะกรรมการการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ณ.โรงเรียนวัดนาปรังวิทยาอำเภอปงจังหวัดพะเยา

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน 2564  นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายพิพัฒน์ สัญญา ผู้อำนวยการกลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ นางสาวกันตา จันทนเมธิน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 4 พร้อมทีมงานสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา เข้าร่วมติดตามและประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับทราบผลดำเนินการก่อสร้างอาคารกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตามโครงการพระราชดำริ ของโรงเรียนวัดนาปรังวิทยา พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินการก่อสร้างอาคาร ณ.โรงเรียนวัดนาปรังวิทยาอำเภอปงจังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา