จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มแรก สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อม ที่ประสงค์รับวัคซีน Sinovac

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วยนายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดพะเยา ณ จุดให้บริการของเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา

โดยมี นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา เป็นประธานในการเยี่ยมติดตามให้กำลังใจ ในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้กับผู้ที่ลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชั่นหมอพร้อมที่ประสงค์รับวัคซีน Sinovac จำนวนทั้งสิ้น 255 ราย ตามจุดบริการ 8 จุด หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการไม่พึงประสงค์ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด  การรับวัคซีน ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ และยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา