จ.พะเยา เตรียมก่อสร้างอาคารด่านถาวรบ้านฮวก

แชร์ข่าวพะเยา

     ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาแจงอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก น่าจะแล้วเสร็จและสามารถใช้การได้ในปี 2567 หลังล่าสุดได้เปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบสิ่งแวดล้อมครั้งสุดท้ายในวันนี้ ซึ่งขณะนี้ทางจังหวัดได้เร่งดำเนินการที่จะให้มีอาคารด่านชายแดนถาวรเพื่อรองรับการค้าตามแนวชายแดนไทยกับ สปป.ลาวและจีนตอนใต้

นายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนถึงตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ต้องร่วมกันในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นและผลกระทบสิ่งแวดล้อมในการจัดสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบ้านฮวก ที่ทางโยธาธิการและผังเมือง จังหวัดพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา และมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดขึ้น ที่บริเวณห้องประชุมโรงเรียนบ้านฮวก หลังคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติ ให้พื้นที่ด่านชายแดนบ้านฮวก ยกฐษนะเป็นด่านชายแดนถาวร เมื่อ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561และที่ผ่านมายังไม่สามารถที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรได้ เนื่องจากพื้นที่บริเวณด่านชายแดนเป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ชั้น A  จึงได้มีการศึกษาและเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นในเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมและขออนุญาตจัดสร้างอาคารเพื่อเป็นการรองรับพิธีการศุลกากรและอื่นๆ

     โดยนายโชคดี อมรวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ระบุว่า การดำเนินการดังกล่าวในเรื่องของการจัดสร้างอาคารด่านชายแดนถาวรบริเวณด่านบ้านฮวกนั้น ได้มีการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นของภาคประชาชนมาโดยตลอดหลายครั้ง และครั้งนี้ถือเป็นครั้งสุดท้ายในการเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็น จากนั้นกระบวนการขั้นตอนต่อไปก็จะรวบรวมและขออนุญาตในการใช้พื้นที่จำนวนเบื้องต้น14 ไร่ก่อน เพื่อเป็นการจัดสร้างอาคารซึ่งคาดว่าในปี 2564 กระบวนการในการขออนุญาตก็จะเรียบร้อย จากนั้นในปี 2566 ทางจังหวัดก็ได้จัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดในการก่อสร้างประมาณ 150 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในราวปลายปี 2566 และจะแล้วเสร็จสามารถใช้การได้ในปี 2567 ซึ่งด่านใช้แดนถาวรตรงนี้ก็จะเป็นด่านชายแดนอีกแห่งหนึ่งที่จะสามารถค้าขายกับประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างดียิ่งและเชื่อมโยงไปยังจุดต่างๆของ สปป.ลาวและจีนตอนใต้ ได้อย่างสะดวก


แชร์ข่าวพะเยา