จ.พะเยา พบติดเชื้อรายใหม่ 13 รายคัตเตอร์ตำบลร่มเย็น

แชร์ข่าวพะเยา

        สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดพะเยา#Cluster บ้านร่องส้าน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 11 ราย และตำบลสบบง อำเภอภูซาง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย รวมเป็น 13 ราย มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ และ ตำบลสบบง อำเภอภูซาง

      สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจำนวน 13 ราย ซึ่งทั้ง 13ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากจังหวัดชลบุรี โดยรับประทานอาหาร ตั้งวงดื่มสุราร่วมกัน และสัมผัสใกล้ชิด กับผู้ติดเชื้อ และได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเชียงคำ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 ผลตรวจออกมาพบเชื้อไวรัส โควิด-19 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงคำทั้ง 13 ราย  ขณะที่ทีมงาน ศบค.จังหวัด วันนี้จะมีการดำเนินการเชิงรุก ตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง ในอำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง เพิ่มเติม ต่อเนื่อง

     โดยผู้ป่วยรายใหม่ คาดว่าจะมีความเกี่ยวพันกับกลุ่ม 7 คนรายเดิม และมีอีก 2 คนตรวจเจอที่อำเภอภูซาง ซึ่งในวันนี้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด ณ บ้านร่องส้าน จำนวน400 คน คาดว่าผลน่าจะออกพรุ่งนี้เช้า และจะทำการตรวจเพิ่มอีก300 คนในวันพรุ่งนี้ โดยจากการสอบสวนไทม์ไลน์ของกลุ่ม 7 คนอีกรอบ พบว่ามีกลุ่มที่เสี่ยงสูง คือคนที่มาประชุมผู้ปกครอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อบต ร่มเย็น ในวันที่13 มิถุนายน ที่ผ่านมา โดยหากมีผู้ใดเข้าร่วมประชุมในวันเวลาดังกล่าวให้รายงานตัวและ กักตัวในวันพรุ่งนี้ช่วงเช้า

    สำหรับยอดผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่จังหวัดพะเยามีจำนวน 120 ราย รักษาหายแล้วกลับบ้าน 92 ราย ผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 27 ราย มีผู้เสียชีวิต1 ราย


แชร์ข่าวพะเยา