เสาไฟฟ้าประติมากรรมนกยูง

แชร์ข่าวพะเยา

เสาไฟฟ้าประติมากรรมนกยูง ของเทศบาลตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ชาวบ้านระบุว่าได้ใช้ประโยชน์กับเสาไฟฟ้าและแสงสว่างจากไฟฟ้าดังกล่าวอย่างเต็มที่ เนื่องจากถูกติดตั้งบริเวณถนนสายหลักของชุมชนและเหมาะสม ทำให้การสัญจรไปมาของชาวบ้านซึ่งใช้ประโยชน์จำนวน 3 หมู่บ้าน ประกอบกับเส้นทางดังกล่าวอย่างเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวของพื้นที่อีกหลายแห่งและถือเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนที่มีนกยูงอยู่เป็นจำนวนมาก

      ชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4 และหมู่ที่ 13 ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา ระบุว่า เสาไฟฟ้าประติมากรรมนกยูง ของอำเภอจุน ที่ได้มีการจัดสร้างขึ้นบริเวณถนนสายหลักของหมู่บ้านดังกล่าว ถือว่าชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างยิ่ง  เนื่องจากสามารถให้แสงสว่างกับพื้นที่อย่างดียิ่งเนื่องจากเส้นทางดังกล่าวนั้นเป็นเส้นทางหลักที่เชื่อมในหมู่บ้าน ซึ่งที่ผ่านมาเส้นทางดังกล่าวจะมีความมืด และไม่ปลอดภัยกับผู้เดินทางสัญจรผ่านไปมา แต่ปัจจุบันหลังจากที่เสาไฟฟ้าประติมากรรมนกยูง ได้จัดสร้างขึ้นถนนเส้นดังกล่าวมีความสว่างไสวและถือว่าปลอดภัยกับผู้สัญจรไปมา นอกจากนั้นยังถือว่าสร้างความสวยงามและอัตลักษณ์ให้กับชุมชน เนื่องจากในชุมชน นั้นมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเวียงลอ และข่วง นกยูงบ้านเซี๊ยะซึ่งถือว่ามีชื่อเสียงของจังหวัดพะเยา ที่เป็นแหล่งดูนกอยู่ที่สำคัญแห่งหนึ่งของอำเภอจุน ซึ่งการสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมดังกล่าวนั้นชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่

     ขณะที่นายศุภชัย ศูนย์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลจุน ระบุว่า การสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมนกยูงนั้นทางพื้นที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากงบยุทธศาสตร์พัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2  เนื่องจากในพื้นที่ของอำเภอจุน นั้นถือเป็นแหล่งอาศัยของนกยูงที่มีอยู่เป็นจำนวนมาก ทางพื้นที่จึงได้นำเสนอโครงการในการจัดสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมนกยูงขึ้น เพื่อที่เป็นการแสดงออกถึงการรับรู้ของคนในชุมชนตลอดจนถึงนักท่องเที่ยว ที่เดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งหลังจากที่เรามีการจัดสร้างขึ้นชาวบ้านได้ใช้ประโยชน์ในเรื่องของไฟส่องแสงสว่างนอกจากนั้นยังได้แสดงออกถึงสัญลักษณ์การท่องเที่ยวของพื้นที่ ว่าในพื้นที่ของเรานั้นเป็นแหล่งที่มีนกยุงอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก การสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมนกยูง นั้นชาวบ้านได้รับประโยชน์อย่างน้อยก็เรื่องแสงสว่างรวมทั้งการสร้างสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวให้ได้รับรู้

      สำหรับเสาไฟฟ้าปฎิมากรรมนกยูง  ได้ถูกจัดตั้งขึ้นบริเวณถนนสายบ้านค้างหงส์-บ้านเซี๊ยะ มีจำนวนทั้งสิ้น 81 ต้น ใช้งบประมาณ 10,334,475.62 บาท ระยะทาง 2 กิโลเมตร มีประชาชนได้ใช้ประโยชน์จำนวน 3 หมู่บ้าน 681 หลังคาเรือน 1,671 คน ซึ่งฝ่ายปกครองอำเภอจุน ระบุว่า โครงการจัดสร้างดังกล่าวนั้นได้ผ่านขั้นตอนการประชาคมของหมู่บ้านเป็นที่เรียบร้อย รวมทั้งทาง สนช.สภาพัฒฯตลอดจนถึง ปปช.ก็ได้เข้ามาทำการตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานทุกขั้นตอนผ่านมาแล้ว และถือเป็นโครงการที่ถือว่าสมประโยชน์ของชาวบ้าน


แชร์ข่าวพะเยา