โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคกล้องถ่ายรูปพร้อมอุปกรณ์

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รับมอบบริจาคกล้องถ่ายรูป ยี่ห้อ Nikon พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด มูลค่า 28,870 บาท (สองหมื่นแปดพันแปดร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) ในความเมตตาท่านพระครูบาจันทรังษี เมตตาในพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา และคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา มอบให้กับงานประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา