ผู้ว่าพะเยา ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

      ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่และประชาชนที่รับการฉัดวัคซีนป้องกันโควิด 19 พร้อมทั้งรับการฉีดวัคซีนเข็มแรก ยอดติดเชื้อสะสมล่าสุด120 ราย

      วันที่ 18 มิถุนายน 2564 นายโชคดี  อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้เดินทางไปที่  ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา   ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่  ที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกัน covid 19 และประชาชนที่เข้ารับการฉัดวัคซีน  พร้อมกันนี้  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกด้วย    ซึ่งการฉีดวัคซีนในวันนี้  เป็นการฉีดวัคซีนให้กับกลุ่มประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 59 ปีลงมา

      ขณะที่ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564  สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 ของจังหวัดพะเยา  โดยเฉพาะ Cluster บ้านร่องส้าน ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 11 ราย และ ต.สบบง อ.ภูซาง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย รวมเป็น 13 ราย มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี ซึ่งได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่ ต.ร่มเย็น อ.เชียงคำ และ ต.สบบง อ.ภูซาง  ทั้ง 13ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากจังหวัดชลบุรี  ผู้สัมผัสใกล้ชิด กับผู้ติดเชื้อ ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเชียงคำ เมื่อวันที่16 มิถุนายน 2564 ผลตรวจออกมาพบเชื้อ ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงคำทั้ง 13 ราย โดยมีการดำเนินการเชิงรุก ตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง ในอำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง   ทำให้จังหวัดพะเยา มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 120 ราย  รักษาหายแล้วกลับบ้าน 92 ราย ผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 27ราย และมีผู้เสียชีวิต1 ราย

      จังหวัดพะเยา ขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด หยุดเชื้อเพื่อชาติ เว้นระยะห่าง หมั่นล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัย หมั่นวัดอุณหภูมิ ใช้แอฟไทยชนะ ร่วมใจกันไปฉีดวัคซีน


แชร์ข่าวพะเยา