เกษตร อ.เชียงม่วน ต้อนรับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย จ.แพร่ เก็บข้อมูลเกษตรกร

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตร อ.เชียงม่วน ร่วมต้อนรับ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ เพื่อเก็บข้อมูลการขอใบรับรองพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) แก่เกษตรกร ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมาง หมู่ที่ 1 ต.บ้านมาง อ.เขียงม่วน จ.พะเยา

     วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน 2564 นายการุณย์ มะโนใจ เกษตรอำเภอเชียงม่วน ให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก แก่เจ้าหน้าที่จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร่ ที่มาเก็บข้อมูลการขอใบรับรองพืชตามระบบเกษตรดีที่เหมาะสม(GAP) แก่เกษตรกรผู้ปลูกลำไย พืชผัก ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านมาง หมู่ที่ 1 ต.บ้านมาง อ.เขียงม่วน จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา