เทศบาลต.บ้านต๋อม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม

แชร์ข่าวพะเยา

     เทศบาลต.บ้านต๋อม ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลบ้านต๋อม ณ อาคารสโมสรพนักงานเทศบาลตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา