จ.พะเยา พบติดเชื้อรายใหม่ 6 ราย สั่งปิดโรงเรียน 7 แห่ง

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 จังหวัดพะเยา #Cluster บ้านร่องส้าน ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 2 ราย และ ตำบลสบบง อำเภอภูซาง พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 4 ราย รวมเป็น 6 ราย มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่เดินทางมาจากจังหวัดชลบุรี ล่าสุดในวันนี้ทาง ศบอ.จังหวัด ยังคงเร่งตรวจหาเชื้อชาวบ้านในสองพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

     สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มจำนวน 6 ราย ทั้ง 6 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 จากจังหวัดชลบุรี โดยรับประทานอาหาร ตั้งวงดื่มสุราร่วมกัน และสัมผัสใกล้ชิด กับผู้ติดเชื้อ และ 1 ใน 6 ราย ยังเป็นเด็กอายุ 2 ขวบ และสัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว ซึ่งผู้ป่วยได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลเชียงคำ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2564 ผลตรวจออกมาพบเชื้อไวรัส โควิด-19 และได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลเชียงคำทั้ง 6 ราย ขณะที่ทีมงาน ศบค.จังหวัด วันนี้จะมีการดำเนินการเชิงรุก ตรวจหาเชื้อในกลุ่มเสี่ยง ในอำเภอเชียงคำ และอำเภอภูซาง เพิ่มเติม ต่อเนื่อง รวมทั้งมีประกาศสั่งให้ปิดโรงเรียนจำนวน 7 แห่งในพื้นที่อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง

สำหรับยอดผู้ติดเชื้อสะสมในพื้นที่จังหวัดพะเยามีจำนวน 126 ราย รักษาหายแล้วกลับบ้าน 92 ราย ผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 33 ราย มีผู้เสียชีวิต1 ราย


แชร์ข่าวพะเยา