โรงพยาบาลพะเยา รับมอบบริจาคกะละแมโบราณ

แชร์ข่าวพะเยา

 นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ และคณะกรรมการฝ่ายกิจกรรมพิเศษ รับมอบบริจาคกะละแมโบราณ ในพระเดชพระคุณ พระราชปริยัติ เจ้าคณะจังหวัดพะเยา และคณะสงฆ์จังหวัดพะเยา มอบให้กับโรงพยาบาลพะเยา เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของทีมแพทย์ พยาบาล และบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย ในสถานการณ์ COVID-19


แชร์ข่าวพะเยา