ผลิตไอติมโบราณขายดีสร้างรายได้นับแสนต่อเดือน

แชร์ข่าวพะเยา

อดีตพ่อค้ารถเร่ขายไอติมโบราณ ผันตัวเองมาเป็นผู้ผลิตไอติมโบราณ หลากหลายรูปแบบและรสชาติ ออกจำหน่าย ในลักษณะอุตสาหกรรมครัวเรือนสร้างรายได้ นับ 100,000 บาทต่อเดือน

     คุณลุงต่วน  แก้วสืบ วัย 68 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา พร้อมกับสมาชิกครอบครัวและเพื่อนบ้านที่เป็นญาติกัน ต่างทำการช่วยกันผลิตไอติม โบราณที่มีหลากหลายรูปแบบและหลากหลายรสชาติ เพื่อนำส่งให้กับลูกค้าที่เดินทางมารับซื้อและนำไปออกจำหน่าย ซึ่งสามารถส่งขายและสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี

     โดยคุณลุงต่วน เล่าว่า ก่อนหน้านั้น ที่จะผลิตไอติมออกจำหน่ายด้วยตนเอง ซึ่งเมื่อ 30 กว่าปีที่แล้ว ตนเองเคยเป็นพ่อค้าไอติมเร่ โดยใช้รถจักรยานและต่อมาก็เป็นจักรยานยนต์ตระเวนออกจำหน่าย ซึ่งไอติมโบราณ ดังกล่าวนั้นจะไปรับจากเขามาอีกทอดหนึ่ง หลังจากนั้นในปี 2530 เถ้าแก่ที่ไปรับไอติมของเขามาจำหน่าย บอกว่าอยากผลิตไอติมด้วยเองไหม จึงได้เรียนรู้การผลิตไอติมโบราณดังกล่าวและทำเองขายเอง จนมาในปี 2540  จึงได้เริ่มผลิตไอติมโบราณดังกล่าวออกจำหน่ายให้กับลูกค้าที่เป็นรถเร่ รวมทั้งขายส่งไปในที่ต่างๆในนามของร้าน    “ต.ไอติม” โดยได้ร่วมกันทำกับคนในครอบครัวในลักษณะอุตสาหกรรมครัวเรือน ซึ่งไอติมโบราณดังกล่าวนั้นจะมีหลากหลายรูปแบบทั้งเป็นแท่งเป็นก้อน เป็นถ้วย ตลอดจน  ไอติมลักษณะที่ใช้ตัก โดยเป็นแท่งจะจำหน่ายส่งในราคาแท่งละ 3 บาท และหากเป็นกิโลกรัมก็จะจำหน่ายที่ 50 บาทต่อกิโลกรัม และไอติม จะมีหลากหลายรสชาติ ทั้งไอติมถั่วดำ ถั่วเหลืองนม เผือก ลอดช่อง และไอติมผลไม้ตามฤดูกาล ทั้งทุเรียน ลิ้นจี่ มะม่วง และอื่นๆซึ่งแต่ละวันจะทำการผลิตส่งให้กับลูกค้าต่อเนื่องทั้งในพื้นที่จังหวัดพะเยาและจังหวัดใกล้เคียง แต่ละเดือนสามารถสร้างรายได้ให้นับ 100,000 บาท

นายต่วน  แก้วสืบ อายุ 68 ปีบ้านเลขที่ 64 หมู่ 8 ตำบลแม่สุก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 086-1845937


แชร์ข่าวพะเยา