เทศบาลต.แม่ปืม จัดโครงการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพ ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลต.แม่ปืม จัดโครงการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลแม่ปืม ประจำปี 2564  ณ.เทศบาลตำบลแม่ปืม  อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลแม่ปืม ประจำปี 2564 โดยมีนายสยาม ปรีชา ปลัดเทศบาลเป็นผู้กล่าวรายงานและมีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ เทศบาลตำบลแม่ปืม เข้าร่วมโครงการโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนากองทุนฯ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


แชร์ข่าวพะเยา