รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่คืบหน้าโครงการขุดลอก แหล่งน้ำห้วยแฮ่ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง

แชร์ข่าวพะเยา

รมช.เกษตรฯ พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่คืบหน้าโครงการขุดลอก แหล่งน้ำห้วยแฮ่แก้ไขปัญหาความแห้งแล้งให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ณ.  บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา

    ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะกรมชลประทาน จ.พะเยา ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการขุดลอก แหล่งน้ำห้วยแฮ่ บ้านห้วยหม้อ หมู่ที่ 5 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา หลังจากก่อนหน้านี้ได้ลงพื้นที่สำรวจแหล่งน้ำธรรมชาติ เพื่อต้องการขุดลอกเปิดทางผันน้ำลงมาที่อ่างเก็บน้ำป่าไม้และสระไม้แห้ง บ้านห้วยลึก หมู่ที่ 6 ต.บ้านตุ่น อ.เมือง จ.พะเยา เพื่อใช้อุปโภคและบริโภค แก้ไขปัญหาความแห้งแล้งให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียง ทั้งนี้ โครงการดังกล่าว ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 35 ล้านบาท ภายใต้ระยะเวลาการดำเนินโครงการแล้วเสร็จภายในปี 2565


แชร์ข่าวพะเยา