ตั้งด่านชุมชนป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

นายสมปราการ ศรีมันตะ ผู้ใหญ่บ้านตำบลบ้านต๋อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดตั้งด่านชุมชนในหมู่บ้านป้องกันโรคโควิด-19

 วันจันทร์ ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 07.00 – 8.00 น. นายสมปราการ ศรีมันตะผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยฯ อสม. และคณะกรรมการหมู่บ้าน ได้ดำเนินการจัดตั้งด่านชุมชนในหมู่บ้าน หมู่3 ร้าน3 ออ ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา เพื่อบริการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องพร้อมให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคนประชาชนที่สัญจรไปมาในช่วงเช้า ในชั่วโมงเร่งด่วน  เหตุการณ์ทั่วไปปกติ


แชร์ข่าวพะเยา