รมช.เกษตรฯติดตามสวนสาธารณะปล่อยทิ้งร้าง

แชร์ข่าวพะเยา

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เข้าติดตามโครงการสวนสาธารณะบริเวณริมกว๊านพะเยา ที่มีมูลค่ากว่า 43 ล้านบาท แต่ถูกปล่อยให้รกร้างไม่สามารถใช้การได้ จนล่าสุดได้เร่งให้ กรมโยธาธิการและผังเมือง ให้ผู้ประกอบการรับเหมาก่อสร้าง เข้าทำการปรับปรุงสวนสาธารณะให้สามารถใช้การได้ ตามที่กำหนดไว้ ในทีโออาร์ และส่งมอบให้กับทางเทศบาลเมืองพะเยา เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ประโยชน์กับสวนสาธารณะดังกล่าว

     ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ต้องเดินทางเข้าตรวจสภาพพื้นที่ของสวนสาธารณะบริเวณริมกว๊านพะเยา หลังถูกผู้รับเหมาปล่อยให้สภาพสวนสาธารณะมีสภาพเป็นที่รกร้าง ถูกหญ้าปกคลุมรกรุงรังไม่สามารถใช้การได้จนเผยแพร่ต่อสาธารณะชนและสร้างความเสียหายให้กับภาพพจน์ของจังหวัดพะเยา

      โดยจากการเข้าตรวจสอบ พบว่าสวนสาธารณะดังกล่าวได้ถูกตัดหญ้าเป็นบางส่วน แต่ยังคงมีสภาพที่สุดโทรมและเสียหาย ซึ่งจากการเข้าตรวจสอบของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งระบุว่า จากการที่ได้มีสื่อมวลชนได้เผยแพร่ภาพข่าวที่เป็นสวนสาธารณะริมกว๊านพะเยา ของจังหวัดพะเยา ซึ่งแผนเดิมที่ดำเนินการก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี แต่พอถึงหลังก่อสร้างเสร็จปี 2562 ก็ยังไม่มีการส่งมอบงานให้กับทางเทศบาลเมืองพะเยาได้  เนื่องจากกรมบัญชีกลางได้แจ้งทางกรมโยธาธิการและผังเมือง ว่ายังอยู่ในสัญญาประกัน 2 ปี จึงจะสามารถส่งงานได้ แต่ความจริงแล้วการดูแลหลังจากมีการก่อสร้างแล้วเสร็จ เป็นหน้าที่ของบริษัทที่ต้องดูแลก่อนที่จะส่งมอบให้กับทางเทศบาลเมืองพะเยา ดังนั้นเมื่อมีสื่อนำเสนอกับภาพอันที่ไม่ควรที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองพะเยา ก่อให้เกิดภาพพจน์ที่ทำให้ได้รับความเสียหาย ตนเองในฐานะที่เป็น ส.ส.พะเยา เขต 1 ซึ่งเป็นพื้นที่ดูแลเขตนี้ รวมทั้งในฐานะรัฐมนตรี หรือตัวแทนของรัฐบาลจึงได้เข้าติดตามงานดังกล่าว ของรัฐบาล ซึ่งขณะนี้ได้ประสานให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาทำหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อให้ผู้รับเหมามาดำเนินการมาซ่อมแซมแก้ไขปรับปรุง ให้สวนสาธารณะดังกล่าว กลับมาสามารถใช้การได้ ตามข้อตกลงสัญญาที่ว่าจ้างไว้ เนื่องจากสภาพปัจจุบันนั้นทรุดโทรมหนัก ไม่สามารถใช้งานได้ จนส่งผลต่อภาพพจน์ของจังหวัด

      สำหรับสวนสาธารณะดังกล่าวเป็นสวนสาธารณะที่ได้ถูกจัดสร้างขึ้น โดยมี ระยะโครงการ 2ระยะ ซึ่งระยะที่ 1 จะเป็นการสร้างผนังป้องกันตลิ่ง มูลค่างบประมาณ 85 ล้านบาท แต่งานก็ยังมีความเสียหายอยู่บางส่วน สำหรับระยะที่ 2 เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์และสวนสาธารณะ วงเงินงบประมาณ 43 ล้านบาท หลังจากที่มีการก่อสร้างเสร็จและยังไม่สามารถส่งมอบงาน ได้ถูกปล่อยให้รกร้าง จนไม่สามารถใช้งานได้ จึงทำให้ชาวพะเยามีการร้องเรียนและเรียกร้องให้มีการปรับปรุงให้สามารถใช้การได้และเป็นประโยชน์ต่อชาวพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา