ตั้งด่านชุมชนป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

นายจำลอง แปงมูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7บ้านต๋อมดง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตั้งด่านตรวจคัดกรอง บุคคลสัญจรเข้า- ออกหมู่บ้านเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด และโรคไวรัสโควิด-19

วันที่ 21มิถุนายน  2564 นายจำลอง แปงมูล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 7บ้านต๋อมดงพร้อมผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้าน อสม.ประหมู่บ้าน ได้เข้าเวรเฝ้าระวังในการสัญจรของประชาชนเพื่อลดอุบัติเหตุในชั่วโมงเร่งด่วน เฝ้าระวังสอดส่องบุคคลสัญจรเข้า- ออกหมู่บ้านเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด ประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19และการลักลอบการเล่นพนันในหมู่บ้าน เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ


แชร์ข่าวพะเยา