สีสันบรรยากาศเด็กเล็กเข้าโรงเรียนครั้งแรก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

แชร์ข่าวพะเยา

      สีสันบรรยากาศเด็กเล็กเข้าโรงเรียน ครั้งแรก ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เด็กต่างงอแงร้องไห้ ด้านผู้ปกครองต่างเฝ้ามองผ่านประตูหน้าต่างพร้อมจัดให้มีจุดคัดกรอง สวมหน้ากากเข้าเรียน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล วัดอุณหภูมิเด็ก ก่อนเข้าห้องด้วย

     ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา บรรยากาศห้องเรียนในวันเปิดเรียนวันแรก โดยเฉพาะเด็กเล็ก ที่เข้าโรงเรียนเป็นครั้งแรก ส่วนใหญ่จะร้องไห้ งอแง จะกลับบ้าน ครูเปิดการ์ตูนก็ไม่สนใจ ขณะที่เด็กบางคน เกาะประตูจะออกจากห้องเพื่อที่จะกลับบ้าน บางคนดิ้นไม่อยากห่างพ่อแม่ จนผู้ปกครอง ต้องปลอบโยน พร้อมกับพูดจาหว่านล้อม เป็นเวลานาน ด้านที่ผู้ปกครอง เฝ้าดูบุตรหลานตัวเอง ผ่านประตูหน้าต่างของห้องเด็ก ด้วยความเป็นห่วง

     ขณะเดียวกันทางศูนย์ฯเองก็ได้ มีจุดคัดกรอง สวมหน้ากากเข้าเรียน ล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และวัดอุณหภูมิเด็ก ก่อนเข้าห้องด้วย เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา