สหกรณ์จ.พะเยา ร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพการ จัดเก็บ และการแปรรูปข้าว

แชร์ข่าวพะเยา

     สหกรณ์จังหวัดพะเยา ร่วมประชุมการพัฒนาศักยภาพการรวบรวม จัดเก็บ และการแปรรูปข้าว ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 นายเอนก ชื่นใจ สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาธุรกิจสหกรณ์ และกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 1 และ 3  เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการรวบรวม จัดเก็บ และการแปรรูปข้าว ให้ก้าวทันตลาดผ่านระบบสื่อสารทางไกล (Web Conference) โดยมีสหกรณ์เป้าหมายเข้าร่วมโครงการ ประกอบด้วย สหกรณ์การเกษตรเมืองพะเยา จำกัด และสหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา  อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา