นิสิตม.พะเยา คว้ารางวัล การแข่งขัน AP OPEN HOUSE 2021 BIM EMPOWER CIVIL

แชร์ข่าวพะเยา

     นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คว้ารางวัลชมเชย การแข่งขัน AP OPEN HOUSE 2021 BIM EMPOWER CIVIL จัดโดย บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ซึ่งจากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบันทำให้ทางบริษัทฯ ดำเนินการจัดการแข่งขันในนรูปแบบ Virtual Event 100% เป็นครั้งแรก โดยมีนิสิตวิศวกรรมโยธา จากหลายสถาบันทั่วประเทศ สมัครเข้าร่วมแข่งขันครั้งนี้มากกว่า 1,000 คน

     ผลการแข่งขันในรอบคัดเลือก นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สามารถผ่านการคัดเลือกเข้ามาเป็น 2 ทีม จาก 22 ทีมสุดท้าย และผลการแข่งขันในรอบสุดท้าย ทีม UP BIM สามารถคว้ารางวัลชมเชย ได้รับเงินรางวัลจำนวน 10,000 บาท โดยสมาชิกในทีมประกอบด้วย นายวุฒิชัยอภิวงค์งาม, นายภานุวัฒน์ สุขเน, นายชูพงศ์ อุ่นนันท์, นายธีรภัทร ขุนนุช, นายอนันตชัย เกิดสุวรรณ์, นายธนวันต์ ทองแดง, นายเจษฎากร คำนนท์, นายธำมรงค์ ศรีคำภา, นายหรรษา ยิ้มใย, นายปรัชญา เบื้องสุวรรณ์ และนายวริทธินันท์ วรรณเลิศ โดยมี ดร.อภิชาต บัวกล้า อาจารย์ธนกฤต เทพอุโมงค์ และอาจารย์ฤทธิ์ทยุต ก้อนทอง เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

    โจทย์การแข่งขันในครั้งนี้นิสิตจะต้อง ออกแบบ Model 3D บ้านเพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัย และนำเสนอแนวทางการประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก BIM (Building Information Modeling) กับโครงการอสังหาริมทรัพย์แนวราบ ซึ่งเป็นธุรกิจจริงของบริษัทที่ดำเนินการอยู่ โดยก่อนการแข่งขันผู้เข้าร่วมทุกท่านจะต้องเข้ารับการอบรมมาตรฐานการทำงานจริงของบริษัทก่อนลงมือทำงาน โดยกิจกรรมดังกล่าวถือเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เพื่อพัฒนาทักษะด้าน BIM (Building Information Modeling) ให้กับนิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้มีความพร้อมในการทำงานจริงในอนาคต


แชร์ข่าวพะเยา