สภ.เมืองพะเยา จัดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด

แชร์ข่าวพะเยา

สภ.เมืองพะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดโครงการชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด  ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่ บ้านดอกบัว หมู่ 10 ต.ท่าวังทอง อ.เมือง  จ.พะเยา

  วันที่ 22 มิถุนายน 2564 เวลา 06.00 น. พ.ต.อ.ยุทธนา แก่นจันทร์  รอง ผบก.ภ.จว.พะเยา   พ.ต.อ.บวร ไชยคำ  ผกก.สภ.เมืองพะเยา พร้อมด้วย    พ.ต.ท.กิจวัฒน์สินธุ์  อมตธนทรัพย์ รอง ผกก.ป.สภ.เมืองพะเยา   พ.ต.ต.โชคชัย  จันทะมา สวป.ฯ   ร.ต.อ.ธนานันต์ ปันติ รอง สวป.ฯ, ชุดชุมชนสัมพันธ์ และข้าราชการตำรวจ สภ.เมืองพะเยา  ร่วมกับหัวหน้า/ผู้แทน หน่วยงานราชการในพื้นที่ ประกอบด้วย อำเภอเมืองพะเยา สาธารณสุขอำเภอเมืองพะเยา  มณฑลทหารบกที่ 34 (มทบ.34)  กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดพะเยา (กอ.รมน.จว.พะเยา) ศูนย์อำนวยการป้องกันปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา (ศอ.ปส.จว.พะเยา)  พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองพะเยา   แรงงานจังหวัดพะเยา สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามตามอัธยาศัยจังหวัดพะเยา (กศน.จว.พะเยา) สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา เทศบาลตำบลท่าวังทอง กำนันตำบลท่าวังทอง และผู้ใหญ่บ้าน บ้านดอกบัว และประชาชนหมู่บ้านดอกบัว 

ร่วมดำเนินงาน จัดโครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรตามยุทธศาสตร์ชาติ”  กลั่นกรองตัวบุคคล (เอ็กซเรย์ 100 เปอร์เซ็นต์)   ร่วมประชาคม เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด    รับฟังข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นจากประชาชน   ได้รับความร่วมมือจากประชาชนเป็นอย่างดี  ณ อาคารเอนกประสงค์ประจำหมู่  บ้านดอกบัว  หมู่ 10   ต.ท่าวังทอง   อ.เมือง  จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา