จ.พะเยา พบผู้ป่วยโควิด 19 เพิ่มต่อเนื่อง 18 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

    ผู้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอภูซาง โดยในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่รวม 18 ราย ในพื้นที่อำเภอภูซางอำเภอเดียวขณะที่จังหวัดได้ประกาศให้สถานบริการร้านอาหารสามารถเปิดจำหน่ายได้เป็ฯปกติ พร้อมร้านจำหน่ายเครื่องดื่ม  ยกเว้นในพื้นที่ 3 อำเภอ ซึ่งประกอบด้วยอำเภอเชียงคำ อำเภอภูซางและอำเภอปง ยังคงเป็นพื้นที่เฝ้าระวังและต้องปฏิบัติตาม ศคบ.จังหวัด ขณะที่ผับบาร์ คาราโอเกะ ยังรอในการเปิดช่วงนี้ไปก่อน

     สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่รวม 18 ราย ซึ่งเป็นคัตเตอร์จากตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยสัมผัสผู้ติดเชื้อจากชลบุรี

     ขณะที่ ศบค.จังหวัดพะเยา ได้มีประกาศ โดยให้ร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุราสามารถเปิดดำเนินการได้ตามปกติ ยกเว้นในเขตพื้นที่ 3 อำเภอ ของจังหวัดพะเยาคือเชียงคำ อำเภอภูซางอำเภอปง ยังคงไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากยังพบการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 อยู่อย่างต่อเนื่อง  โดยล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น รวม 162 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 68 ราย รักษาหายกลับบ้านจำนวน 93 รายเสียชีวิต 1 ราย


แชร์ข่าวพะเยา