ปปช.พะเยาชี้การจัดสร้างเสาไฟฟ้าปฎิมากรรมสมเหตุผล

แชร์ข่าวพะเยา

     ปปช.พะเยา ชิ้การจัดสร้างเสาไฟประติมากรรมในพื้นที่จังหวัดพะเยา จากการที่ลงตรวจสอบพื้นที่เบื้องต้น พบว่าส่วนใหญ่มีการจัดสร้างที่สมเหตุสมผล ไม่เหมือนกับบางแห่งที่เป็นข่าว แต่ก็จะลงตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้งหากมีผู้แจ้งเบาะแสหรือร้องมา

      นายอนิวัฒน์ โพธิ์ประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักงาน ปปช.จังหวัดพะเยา ชี้แจงกับกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ได้มีการจัดสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมหลากหลายรูปแบบ โดยระบุว่าจากการที่ตรวจสอบเบื้องต้น พบว่าสถานที่ต่างๆที่มีการจัดสร้าง เสาไฟฟ้าประติมากรรมในจังหวัดพะเยา ถือว่ามีความสมเหตุสมผลและประชาชนได้ใช้ประโยชน์กับเสาไฟฟ้าดังกล่าว แต่ทาง ปปช.ก็จะไม่นิ่งเฉย โดยในอาทิตย์หน้าจะดำเนินการลงตรวจสอบพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุม ซึ่งขณะนี้ทาง ปปช.ก็ได้มีการสร้างเครือข่ายตลอดจนถึงสื่อมวลชน ในการสอดส่องดูแลกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งหากมีการเข้าข่ายการกระทำในลักษณะที่ไม่สมเหตุสมผล ก็จะดำเนินการตรวจสอบให้ ซึ่งในพื้นที่จังหวัดพะเยาถือว่าการสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรมมีจำนวนหลายแห่งและแต่ละแห่งก็แสดงออกถึงอัตลักษณ์ของพื้นที่ รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวดังนั้นหากมีการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายก็จะดำเนินการให้อย่างเต็มที่

    สำหรับการสร้างเสาไฟฟ้าประติมากรรม ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบว่ามีจำนวนเกือบทุกอำเภอโดยแต่ละอำเภอนั้นได้มีการจัดสร้างอย่างเหมาะสม โดยการนำเรื่องราวที่เป็นสัญลักษณ์ของพื้นที่มาดำเนินการจัดสร้างและส่วนใหญ่จะตั้งอยู่เขตชุมชนใจกลางเมือง ซึ่งมีคนใช้ประโยชน์จำนวนมาก


แชร์ข่าวพะเยา