ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหมู่บ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลต.บ้านต๋อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมเเซมปรับปรุง ถนนสายกลางบ้านต๋อมดงเชื่อมบ้านห้วยทรายคำ หมู่5-6-8 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

วันพุธที่ 23 มิถุนายน2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมายนางศุภานัน วงศ์ปัญญา รองนายกเทศมนตรีเเละสมาชิกสภาเทศบาลเขต1 พร้อมเจ้าหน้าที่กองช่าง และฝ่ายบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการซ่อมเเซมปรับปรุง ถนนสายกลางบ้านต๋อมดงเชื่อมบ้านห้วยทรายคำ หมู่5-6-8 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรอย่างสะดวกปลอดภัย


แชร์ข่าวพะเยา