จ.พะเยา พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 2 ราย อบจ.เตรียมจองซิโนฟาร์ม

แชร์ข่าวพะเยา

     การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่จำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา คัตเตอร์ตับเต่า ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาดำเนินการลงทะเบียนจองวัคซีนชิโนฟาร์มโดยจะใช้งบประมาณ 20 ล้านบาทเบื้องต้นไปก่อน โดยขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการจัดทำเอกสารการลงทะเบียนจองวัคซีน

    การการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ล่าสุดในวันนี้ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อีกจำนวน 2 ราย ในพื้นที่ตำบลสบบง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยเป็นคัตเตอร์จากตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยขณะนี้ทางจังหวัดยังคงดำเนินการตรวจหาเชื้อในเชิงรุกอยู่อย่างต่อเนื่อง และปิดหมู่บ้านจำนวน 2 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอภูซางและอำเภอเชียงคำ

    ขณะที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ระบุว่า ขณะนี้ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดได้เตรียมงบประมาณจำนวน  20 ล้านบาท เพื่อทำการจัดจองวัคซีนซิโนฟาร์ม ซึ่งขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการส่งเอกสารให้กับทางจังหวัดและ ศบค.จังหวัด ได้มีการสั่งจองวัคซีนดังกล่าว เพื่อนำมาบริการให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่

     โดยล่าสุดสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา พบผู้ป่วยสะสมรวมทั้งสิ้น รวม 164  ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล 70 ราย รักษาหายกลับบ้านจำนวน 93 รายเสียชีวิต 1 ราย


แชร์ข่าวพะเยา