อบรมโครงการ สร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 บ้านใหม่นคร ต.บ้านใหม่ นำสมาชิกกลุ่มน้ำปลาของหมู่บ้านเข้าร่วมอบรมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ณ.สำนักงานเกษตร อ.แม่ใจ จ.พะเยา

วันที่ 23 มิถุนายน 2564 เวลา 08.30น นายกระวี เงินสม ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่8 บ้านใหม่นคร ต.บ้านใหม่ อ.เมือง จ.พะเยา นำสมาชิกกลุ่มน้ำปลาของหมู่บ้านจำนวน10คนเข้าร่วมอบรมสัมมนากลุ่มส่งเสริมอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด โครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านการเกษตร ณ.สำนักงานเกษตร อ.แม่ใจ จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา