จ.พะเยา ผู้ป่วยโควิดเพิ่มต่อเนื่อง 8 ราย ขณะที่วัคซีนทยอยฉีดน้อยมาก

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ในวันนี้พบผู้ป่วยเพิ่มอีกจำนวน 8 ราย โดยกระจายไปในพื้นที่ 4 อำเภอ ซึ่งคาดว่าจะพบคัตเตอร์ใหม่ ที่ระบาดมาอีกรอบในพื้นที่จังหวัดพะเยา นอกเหนือจากคัตเตอร์ตับเต่า ขณะที่การฉีดวัคซีนในวันนี้แต่ละโรงพยาบาลก็เริ่มมีการทยอยฉีดวัคซีนต่อเนื่องถึงแม้จะได้รับการจัดสรรมาเพียงแค่ 600 โด๊ดซึ่งถือว่าน้อยมาก แต่ก็จัดสรรเฉลี่ยให้จุดฉีด 10 จุดของจังหวัดพะเยา

     สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่ต่อเนื่อง โดยในวันนี้ พบผู้ป่วยรายใหม่จำนวนอีก 8 ราย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ 4 อำเภอ ประกอบด้วยอำเภอภูซาง จำนวน 2 ราย อำเภอเชียงคำ จำนวน 2 ราย อำเภอจุน 2 รายและอำเภอแม่ใจ 2 ราย โดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอแม่ใจ น่าจะเกิดจากคัตเตอร์ใหม่ ที่ได้รับเชื้อมา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการติดตามสอบสวนโรคอยู่

     ขณะที่บรรยากาศการฉีดวัคซีนในวันนี้โรงพยาบาลต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยา เริ่มทยอยทำการฉีดวัคซีนให้กับประชาชน โดยพะเยาได้รับการจัดสรรวัคซีนมาเพียง 600 โด๊ส ซึ่งถือว่าน้อยมาก แต่ก็จัดสรรเฉลี่ยให้จุดฉีด 10 จุดของจังหวัดพะเยา

    สำหรับยอดผู้ป่วยรวมในพื้นที่จังหวัดพะเยาในวันนี้ พบผู้ป่วยใหม่ จำนวน 8 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 171 ราย รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาล76 ราย รักษาหายกลับบ้าน 94 ราย เสียชีวิต 1 ราย


แชร์ข่าวพะเยา