ฝ่ายปกครองจ.พะเยา ออกตรวจลาดตระเวน ป้องกัน โควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

ฝ่ายปกครอง จ.พะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ ออกตรวจลาดตระเวนป้องกันยาเสพติด และการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ณ. ตำบลแม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 24 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้ฝ่ายความมั่นคง อำเภอเมืองพะเยา พร้อมด้วยชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลแม่นาเรือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตู้ยามตำบลแม่นาเรือ ออกตรวจตรารักษาความสงบเรียบร้อยและลาดตระเวนเพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด แหล่งมั่วสุ่ม และการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา

เพื่อสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ ทั้งนี้ได้เฝ้าระวังผู้ที่แอบลักลอบเดินทางมาจากพื้นที่เสี่ยงโดยมิได้รายงานตัวเข้าจังหวัดพะเยาอย่างถูกต้อง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมืองพะเยา และจะปฏิบัติการตรวจตราลาดตระเวนในพื้นที่อย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิค 19 ในจังหวัดพะเยาจะเข้าสู่ภาวะปกติ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


แชร์ข่าวพะเยา