PEA พะเยา ร่วมโครงการรณรงค์เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

    PEA พะเยา ร่วมโครงการรณรงค์เครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) อ.เมือง จ.พะเยา

    ศุกร์ที่ 25 มิถุนายน  2564 นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายประยูร วิรัตน์เกษม รจก.(ท), นายสมนึก ขัดทะเสม พชง.ผกส. , นายประพจน์ ทองเบ็ญญ์ และ นางสาวณัฐณิชา ใจสมิง นทน.(จป.ว) กฟจ.พะเยา พร้อมด้วย นายวรัญญู ขันแข็ง ตัวแทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาอำเภอเชียงคำ  และ นายพันธมิตร ทิยะ ตัวแทน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอภู​ซาง เข้าร่วมโครงการรณรงค์เพื่อสร้างเจตคติที่ดีและสร้างความเข้มแข็งเครือข่ายแรงงานป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2564 ณ โรงเรียนเทศบาล 3 (หล่ายอิงราษฎร์บำรุง) โดยได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ และพิธีการมอบเกียรติบัตรโรงงานสีขาวให้แก่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอภู​ซาง เพื่อเป็นการแสดงว่าสถานประกอบกิจการไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด


แชร์ข่าวพะเยา