จังหวัดพะเยาตรวจคัดกรองค้นหาโรคติดเชื้อโควิด19 เชิงรุก

แชร์ข่าวพะเยา

           ที่ว่าการอำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา นายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย  บุญอำพันธ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยาและนายคเณศ คำนนท์ นายอำเภอภูซาง ร่วมติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด19 และการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ในพื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา โดยในวันนี้ทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ และทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ CDCU อำเภอเชียงคำ-ภูซาง นำทีมโดย นายแพทย์ปรัศนีย์ อารีรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายปฐมภูมิ โรงพยาบาลเชียงคำ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลภูซางและสาธารณสุขอำเภอภูซาง ได้จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด19  เชิงรุก โดยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย ในประชาชนกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา จำนวน 500 ราย และกำหนดแผนปฏิบัติการตรวจค้นหาคัดกรองเชิงรุกในพรุ่งนี้อีก 500 ราย ณ ที่ว่าการอำเภอเชียงคำ ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป

จากสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564  มียอดผู้ติดเชื้อสะสม 171 ราย (ในจำนวนนี้เป็นคลัสเตอร์เชียงคำ-ภูซาง 66 ราย) รักษาหายแล้วกลับบ้าน 94 ราย  ผู้ติดเชื้อรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 76 ราย มีผู้เสียชีวิต1 ราย

                     จากเหตุการณ์คลัสเตอร์ที่เชื่อมโยงกับผู้ป่วยติดเชื้อผู้ป่วยโควิด19 ในพื้นที่ตำบลตับเต่า อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เดินทางเข้ามาในพื้นที่อำเภอเชียงคำและภูซาง เมื่อวันที่ 15มิถุนายน 2564  จากการดำเนินงานค้นหาเชิงรุก ( Active case finding ) ผู้สัมผัสจากเหตุการณ์คลัสเตอร์ดังกล่าว ในพื้นที่อำเภอเชียงคำและภูซาง ระหว่างวันที่ 15 –24 มิถุนายน 2564 จำนวน 3,829 ราย ตรวจพบผู้ติดเชื้อโควิด19 สะสม 66  ราย ( อำเภอเชียงคำ 23  ราย อำเภอภูซาง 43 ราย ) ซึ่งได้มีการตรวจค้นหาคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เกิดโรคมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การค้นหาคัดกรองประชาชนมีประสิทธิภาพและครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น จึงได้จัดกิจกรรมตรวจคัดกรองเชิงรุก โดยรถพระราชทานเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยในครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2564 ในพื้นที่อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง


แชร์ข่าวพะเยา