ตั้งด่านชุมชนป้องกันโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

หลายหน่วยงานในพื้นที่ จ.พะเยา ตั้งด่านชุมชนป้องกันโควิด-19

วันที่28 มิถุนายน 2564 นายโชคดี อมรวัฒน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านทุกชุมชน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่ จ.พะเยา   ตั้งด่านชุมชนตรวจคัดกรอง วินัยจราจรเพื่อลดอุบัติเหตุในชั่วโมงเร่งด่วน เฝ้าระวังสอดส่องบุคคลสัญจรเข้า- ออกหมู่บ้านเพื่อป้องกันปัญหายาเสพติด และประชาสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19โดยให้สวมหน้ากากอนามัยทุกคน ขับเคลื่อนตามนโยบาย ผวจ.พะเยา  พะเยาเราชนะ เหตุการณ์โดยทั่วไปปกติ


แชร์ข่าวพะเยา