จ.พะเยา จัดกิจกรรม ยกย่ององค์กรแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

แชร์ข่าวพะเยา

จ.พะเยาจัดกิจกรรมยกย่ององค์กรขับเคลื่อนแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธานเปิดงาน กิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติหน่วยงาน องค์กรที่ขับเคลื่อนงานแก้ไขปัญหาการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์  อำเภอเมืองพะเยา โดยมีหน่วยงาน องค์กรที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ได้แก่  ประชาคมงดเหล้าจังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น ชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ชมรมคนหัวใจเพชรตำบลบ้านตุ่น วัดตุ่นใต้ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และอสม.

โดยได้มอบโล่เชิดชูเกียรติแก่หน่วยงาน องค์กรที่ร่วมขับเคลื่อนงาน ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตุ่น วัดตุ่นใต้ และชุมชนบ้านตุ่นใต้ มอบเกียรติบัตรชื่นชมบุคคลต้นแบบที่ลด ละ เลิกสุราได้ จำนวน 67 คน และมอบเกียรติบัตรพร้อมเงินรางวัลแก่เยาวชนที่ส่งผลงานประกวดประเภทวาดภาพ ประเภทเรียงความและประเภทคลิปวีดิโอ ภายใต้หัวข้อ “พ่อจ๋า แม่จ๋า เลิกเหล้าเถอะนะ”ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา