ถวายทุนการศึกษา

แชร์ข่าวพะเยา

เจ้าอาวาสวัดโสมนัสทุ่มท่า ตำบลท่าจำปี ถวายทุนการศึกษาสามเณรโรงเรียนราชคฤห์วิทยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

ท่านพระครูใบฎีกาทศพล ญาณเมธี เจ้าอาวาสวัดโสมนัสทุ่มท่า ตำบลท่าจำปี อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ถวายทุนการศึกษา จากการทำบุญไอ้ไข่  โดยพุทธศาสนิกชนได้ร่วมทำบุญไว้   ถวายแด่ สามเณรโรงเรียนราชคฤห์วิทยา ตำบลเวียง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา