NT พะเยา ประกาศรับสมัครผู้ช่วยช่าง 1 ตำแหน่ง

แชร์ข่าวพะเยา

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)

รับสมัคร ด่วน ตำแหน่งผู้ช่วยช่าง จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ

– เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี

– คุณวุฒิ ปวส. สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง , อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวเนื่อง

– สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

– สามารถขับรถยนต์ได้ พร้อมมีใบอนุญาตขับขี่

– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย

สมัครได้ถึง วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 สนใจติดต่อสมัครงานได้ที่

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  โทรศัพท์ 0 5448 1757


แชร์ข่าวพะเยา