จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1

แชร์ข่าวพะเยา

จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มที่ 1 ผู้ที่ลงทะเบียนวันที่ 10 มิถุนายน 2564 กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต โรงพยาบาลพะเยาและสำนักงานสาธารณสุขพะเยา

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  เยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด – 19 จังหวัดพะเยา ณ จุดให้บริการของเครือข่ายบริการสุขภาพเมืองพะเยา ในวันนี้เป็นการให้บริการวัคซีนตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด -19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อฉีดให้กับผู้สูงอายุ 60 ปี และ กลุ่มโรคเรื้อรัง ที่ลงทะเบียนวันที่ 10 มิถุนายน 2564 กับเจ้าหน้าที่ รพ.สต  โรงพยาบาลพะเยา และสำนักงานสาธารณสุขพะเยา ที่ประสงค์รับวัคซีน Astra Zeneca เข็มที่ 1 จำนวน 263 คน ตามจุดบริการ 8 จุด หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด #ฉีดวัคซีนโควิด-19 มีประสิทธิภาพ ป้องกันการติดเชื้อ ป้องกันการเกิดโรค (ติดเชื้อได้ ไม่เป็นโรค) และป้องกันความรุนแรงของโรค (เป็นโรคได้ ไม่รุนแรง ไม่เสียชีวิต) แต่ต้องเป็นไปด้วยความสมัครใจ วัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนคือ วัคซีนที่เราได้รับเร็วที่สุด และไม่แนะนำให้รอหรือเลือกวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่ง #..รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา