จ.พะเยา พบผู้ป่วยเพิ่ม 7 ราย พร้อมรับคนกลับบ้าน

แชร์ข่าวพะเยา

       สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่อีก 7 ราย ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้และอำเภอแม่ใจ ขณะที่จังหวัดพร้อมที่จะรับชาวพะเยากลับบ้านโดยผู้ที่มีผลการตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด19 จากกรุงเทพมหานคร หากประสงค์มารับการรักษาที่จังหวัดพะเยา ให้ติดต่อศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน โดย ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผ่านช่องทาง โทรศัพท์ 054 409 123 ทุกวัน เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

      สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอีกจำนวน 7 ราย ในพื้นที่อำเภอดอกคำใต้ จำนวน3 รายและอำเภอแม่ใจ จำนวน 4 ราย โดยส่วนใหญ่เดินทางมาจากกรุงเทพมหานครและชลบุรีขณะที่ล่าสุดจังหวัดพะเยา ได้เปิดสายด่วนในการรับชาวพะเยาที่จะประสงค์เดินทางกลับบ้านสามารถเดินทางกลับและเข้ารายงานตัวต่อพื้นที่ สำหรับผู้ที่มีผลการตรวจยืนยันติดเชื้อโควิด19 จากกรุงเทพมหานคร หากประสงค์มารับการรักษาที่จังหวัดพะเยาให้ติดต่อ ศูนย์ประสานงานรับคนพะเยากลับบ้าน โดย ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ผ่านช่องทาง โทรศัพท์ 054 409 123 ทุกวัน เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

     สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ล่าสุดในวันนี้พบผู้ป่วยรายใหม่อีกจำนวน 7 ราย โดยขณะนี้มีผู้ป่วยสะสมจำนวน 194 ราย พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล 75 ราย หายป่วยกลับบ้านจำนวน 118 ราย เสียชีวิต 1 ราย


แชร์ข่าวพะเยา