เทศบาล ต.บ้านต๋อมติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันเเละกำจัดผักตบชวา

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาล ต.บ้านต๋อมติดตามความคืบหน้าโครงการป้องกันเเละกำจัดผักตบชวาเเละวัชพืช ในลำน้ำแม่ต๋อม  ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

วันพุธที่30มิถุนายน2564นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม มอบหมายนายไพรณรงค์ บัวเทศ รองนายกเทศมนตรีในการออกตรวจติดตามความคืบหน้าเเละอำนวยความสะดวกเเก่เจ้าหน้าที่กองช่าง ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ในการดำเนินงานตามโครงการป้องกันเเละกำจัดผักตบชวาเเละวัชพืช ในลำน้ำแม่ต๋อม วันที่3โดยมีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านต๋อมเขต1เข้าร่วมด้วย


แชร์ข่าวพะเยา