เทศบาล ต.แม่ปืม ลงพื้นที่สำรวจซ่อมแซมหลังคาโรงเรียน

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาล ต.แม่ปืมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจซ่อมแซมหลังคาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ปืม  อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่  1 กรกฎาคม 2564  เวลา 10.30 น. นายนฤนาท ไฝเครือ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม ได้มอบหมายให้ นายนพพร  แลสันกลาง นายอำนวย  กีพงษ์  รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม  พร้อมด้วยนางสาวสุกัญญา  แก้ววัง  เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลแม่ปืม  นางกนกวรรณ  ใจเที่ยง ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ นายนิพนธ์   วงค์ราษฎร์ หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง  ลงพื้นที่สำรวจหลังคาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลแม่ปืม  เพื่อประมาณการการดำเนินการซ่อมแซมต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา