เกษตรกรปลูกฝรั่งพันธ์กูจิมสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

      เกษตรกรในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ปลูกฝรั่งพันธ์กูจิม  แบบอินทรีย์สามารถออกผลผลิตขายสร้างรายได้ดี โดยในแต่ละปีสามารถเก็บผลผลิตได้แทบทุกวันซึ่งจะมีรสชาติที่หวาน กรอบ อร่อย และเป็นที่ต้องการของตลาด และจำหน่ายแทบไม่ทัน

     นายอุดม มะรังสี เกษตรกรวัย 54 ปี ในพื้นที่หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา กำลังเข้าทำการดูแลและเก็บผลผลิตฝรั่งพันธ์กูจิม ที่เขาทำการปลูกไว้กว่า 1,500  ต้น เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา หลังเคยใช้พื้นที่ดังกล่าวทำการปลูกลิ้นจี่มา และต่อมาก็ทำการเปลี่ยนเป็นปลูกฝรั่งดังกล่าว ซึ่งขณะนี้สามารถที่จะเก็บผลผลิตได้เป็นจำนวนมากและมีลูกขนาดใหญ่ นอกจากนั้นยังมีรสชาติหวาน กรอบ อร่อย ซึ่งในแต่ละปีสามารถเก็บผลผลิตได้ตลอดแทบทุกวัน โดยเฉลี่ยต่ออาทิตย์สามารถเก็บผลผลิตได้มากกว่า 400-500  กิโลกรัม นอกจากนั้นฝรั่งในสวนแห่งนี้ยังเป็นฝรั่งไร้สารที่ใช้การดูแลแบบธรรมชาติและวิธีการห่อผลทุกผล ซึ่งจะไม่ใช้สารเคมีฉีดพ่นเพื่อกำจัดแมลง

โดย นายอุดม กล่าวว่า สวนฝรั่งของตนเองนั้นปลูกมาแล้วประมาณ 10  ปี โดยเรียกสายพันธ์ว่า พันธ์กูจิม  ซึ่งตนเองนั้นได้มีการแปรเปลี่ยนสายพันธ์ โดยนำพันธ์ของฝรั่ง ซึ่งถือว่าเป็นพันธ์พื้นเมือง มาผสมกับฝรั่งกิมจู และได้พันธ์ที่มีความหวาน กรอบ อร่อย จึงให้ชื่อว่าพันธ์กูจิม ซึ่งให้ผลผลิตดีมาก ซึ่งขณะนี้ทำการขยายการปลูกเป็น 1,500 กว่าต้น แยกปลูกในแต่ละสวน 3 แห่ง โดยตนเองจะเป็นผู้ดูแลเพียงคนเดียว โดยใช้วิธีการแบบธรรมชาติ ไม่ใช้สารเคมี และมีการห่อผลทุกลูก ซึ่งในแต่ละปีจะให้ผลผลิตตลอดทั้งปี โดยจะทำการสลับกันออก และใน 1 อาทิตย์ก็จะทำการเก็บผลผลิต 2 ครั้ง ซึ่งรวมแล้วแต่ละอาทิตย์ก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้เฉลี่ยมากกว่า 400-500  กิโลกรัม และจะนำไปจำหน่ายเอง ในราคากิโลกรัมละ 30 บาท และตนเองจะไม่มีการขายส่งให้กับพ่อค้า เนื่องจากอยากให้ลูกค้าได้รับประทานฝรั่งที่มีคุณภาพ จากสวนของตนเอง ซึ่งตนเองจะนำฝรั่งซึ่งเป็นผลผลิตของสวน ออกจำหน่ายที่บริเวณตลาดต้นสัก ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา และตลาดถนนคนเดิน ริมกว๊านพะเยา ในวันพฤหัสบดี และวันอาทิตย์เท่านั้น และจะมีลูกค้ามาซื้อรับประทานหมดทุกครั้ง ซึ่งถือว่าการปลูกฝรั่งดังกล่าวถือว่าสร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีมาก แต่ละปีรายได้เฉลี่ยหลายแสนบาท เนื่องจากจะขายด้วยตนเองทั้งหมด ซึ่งฝรั่งดังกล่าวก็จะสามารถเก็บผลลิตได้ตลอดทั้งปี เนื่องจากตนเองจะให้สวนแต่ละแห่งที่มีอยู่มีการสลับการออกผลลิต จึงทำให้สามารถเก็บผลผลิตออกจำหน่ายได้ตลอดทั้งปี

นายอุดม มะรังสี อายุ 52 ปี บ้านเลขที่ 112 หมู่ที่ 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 083-0561143


แชร์ข่าวพะเยา