อบจ.พะเยา ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาถนนสัญจรชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

อบจ.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาถนนสัญจรในชุมชน ณ. บ้านสบแวน ม.8 ต.เชียงบาน และบ้านเปื๋อยเปียง ม.14 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา

นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา และนายธวัช สุทธวงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ลงพื้นที่ติดตามแก้ไขความเดือดร้อนของชาวบ้าน บ้านสบแวน ม.8 ต.เชียงบาน และบ้านเปื๋อยเปียง ม.14 ต.หย่วน อ.เชียงคำ จ.พะเยา  โดยได้รับแจ้งจากนายธนกร ใจกล้า สจ.เขต 4 (อ.เชียงคำ)  ในส่วนปัญหาของถนนที่ใช้สัญจรภายในหมู่บ้านที่มีความลำบาก ซึ่งทางด้านนายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา รับทราบปัญหา และเตรียมดำเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุด


แชร์ข่าวพะเยา