PEA พะเยา ปรับปรุงระบบไฟฟ้า

แชร์ข่าวพะเยา

PEA พะเยา ปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยาเพื่อรองรับการใช้กระแสไฟฟ้าในโครงการเลี้ยงวัวพันธุ์ดี ณ. วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา  ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา

วันอาทิตย์ ที่ 4 กรกฎาคม 2564 นายสุพิน  แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา นายนิมิตร  ปิวศิลป์ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาย่อยอำเภอ แม่ใจ และ  นายสาธิต  สุทธธง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีพะเยา พร้อมทีมงานร่วมกันปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาลัยฯ เสริมความมั่นคง และรองรับการใช้กระแสไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นของโครงการเลี้ยงวัวพันธุ์ดี ในการผลิตพ่อ-แม่พันธ์ของนักศึกษากว่า 50 ตัว


แชร์ข่าวพะเยา